Prisliste næringsliv

Fotografering i studio, i bedriften eller på location

Fotografering til bedriftens nettside, kataloger, årsrapport eller lignende. Fotografering til reportasjer, magasin, bolig/hyttesalg eller bokutgivelser.
Pris avhengig av omfang og tidsforbruk. Ta gjerne kontakt for tips om fotografering og prisforespørsel.

Let us know your thoughts about this topic

Your email address will not be published. Required fields are marked *