Fotokurs online – slik snudde vi virksomheten på 10 dager.

Covid-19 og fotokurs online. For noen uker siden var dette et helt ukjent ord for de fleste. Og så plutselig endret hverdagen seg dramatisk. Også for Grandefoto. Eller som Solveig uttrykker det; Vi gikk fra full frihet til mer eller mindre full isolasjon.

Nå åpnes samfunnet gradvis opp igjen, forsiktig og kontrollert. Jeg har tatt en prat med Solveig om hennes erfaringer og hvordan Grandefoto løste den ekstremt vanskelige situasjonen. Og hvordan det har påvirket virksomheten. Løsningen ble online fotokurs.

Grandefoto holder vanligvis kurs i lokaler på Lambertseter og på Nesodden. Men i mars ble det innført forbud mot ulike arrangementer og tilbud. Og som også omfattet Grandefotos kursvirksomhet. Hvordan løste dere det?

Solveig: Beskjeden om stengning snudde opp ned på alt. I løpet av noen dager måtte vi etablere en helt ny løsning for å kunne tilby våre kurs. Vi har i mer enn ett år hatt nettkurs for mobilfoto som folk kan abonnere på. I og med at våre fysiske kurs måtte avlyses, måtte vi finne alternative løsninger. Løsningen ble interaktive fotokurs online

I løpet av noen få dager fikk vi en teknisk løsning på plass. Den ga oss muligheten til å holde fotokurs online. Hele virksomheten ble snudd i løpet av 10 dager. Dette var starten på et nytt kurskonsept. «Knekk koden – lag bilder som tiltrekker seg engasjement» – et fotokurs over 6 uker. Dette er det første kurset i en rekke online-kurs vi planlegger fremover. Kursdeltakerne følger kurset fra PC/Mac, nettbrett eller telefon. Ukentlig får de nye «episoder» de kan se når det passer dem.

Hvordan skiller dette seg fra de vanlige nettkursene?

Solveig: Dette kurskonseptet er interaktivt, men todelt. Hver uke legger vi ut en videoleksjon og en gruppeoppgave. Disse publiseres i kursportalen. Kursdeltakerne ser ukens episode på egenhånd og gjennomfører ukens praksis-oppgave. En gang i uken gjennomføres interaktiv online coaching.  Kursleder rettleder deltakeren «en til en» og gir tilbakemelding på den enkeltes bilder.

Følelsen av å være til stede på kurset «fysisk» blir dermed opprettholdt. Vi ser hverandre og snakker med hverandre. Deltakerne kan stille spørsmål og vi deler skjerm. Alt i alt en veldig god løsning.

Hvordan opplever kursdeltakerne dette?

Solveig: Tilbakemeldingene har vært udelt positive. Vi opplever også at vi får kursdeltakere som ellers ikke kunne ha deltatt på kurs. Enten på grunn av fysisk avstand eller av andre mer personlige årsaker. Det å kunne se ukens episode og løse de praktiske oppgavene når det passer den enkelte er også en årsak til at dette er blitt populært. Og fulltegnet. Vi har nettopp avsluttet andre runde av 6 ukers-kurset, men vil starte opp et nytt til høsten. Coaching med personlig oppfølging og med direkte kontakt på skjerm gir en ny dimensjon til nettkurskonseptet.

Vil dette påvirke hvordan dere vil drive kursvirksomheten i fremtiden? Når «unntakstilstanden» er over?

Solveig: Vi vil fortsatt tilby våre populære kurs i våre faste lokaler på Lambertseter og Nesodden. Og selvfølgelig våre populære foto-workshops på Færøyene, i Spania og i Marakech/Sahara. Men vi har gjennom de siste månedene også sett at våre online-kurs er blitt veldig populære. Derfor vil vi i fremtiden utvide vårt kurskonsept til også å omfatte denne typen kurs, samt videreutvikle andre konsepter som kan leveres online og på nett.

Takk for praten.

Av Ulf Alex. Samer